Image

Výlep plakátů v Liberci

Adresa sběrného místa

Sběrné místo pro příjem Vaší zakázky a předání plakátů je přímo na adrese naší agentury. V případě, že se k nám chcete osobně dostavit, kontaktujte prosím předem vedoucího výlepu.

ELSET, s.r.o.
Masarykova třída 455/34
460 01  Liberec 1

Vedoucí výlepu

Image

Ing. Ondřej Červinka
tel.: +420 603 570 337 | email: cervinka@elset.cz

Dokumenty ke stažení

Seznam plakátovacích ploch
Objednávkový formulář
Obchodní podmínky

Ceník výlepu plakátů

Formát
plakátu
Cena za 1 plakát
na 1 den (bez DPH)
Cena za 1 plakát
na 1 den (s DPH)
Přelepka
1,10 Kč
1,33 Kč
A4
1,10 Kč
1,33 Kč
A3
3,00 Kč
3,63 Kč
A2
3,80 Kč
4,60 Kč
A1
4,90 Kč
5,93 Kč
A0
10,20 Kč
12,34 Kč

Ceník produkce a služeb

Popis služby
Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
Minimální cena zakázky
500,00 Kč
605,00 Kč
Expresní výlep
1.500,00 Kč
1.815,00 Kč
Přednostní výběr ploch
100,00 Kč
121,00 Kč

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.