Image

REZERVAČNÍ SYSTÉM
eVSTUPENKA

Rezervační systém eVstupenka je komplexní řešení pro rezervaci, správu a prodej vstupenek na kulturní a sportovní události. Skládá se z rozsáhlé sítě zapojených kulturních a sportovních zařízení, pořadatelů, prodejních míst, internetového prodejního portálu eVstupenka.cz a podpůrných marketingových aktivit. Je to univerzální prostředek, který pomůže vytěžit kapacity Vašich kulturních událostí nebo získat zajímavé odměny skrze zapojení se do prodejní sítě.

JSEM POŘADATEL A MÁM ZÁJEM STÁT SE ČLENEM PROJEKTU eVSTUPENKA

Hlavní přidanou hodnotou je zvýšení počtu prodaných vstupenek na Vaše kulturní či sportovní události. Dále získáte vstup do přehledného administračního systému, který vám umožní vytvářet a spravovat kapacity a ceny jednotlivých událostí, pracovat s volnými místy a rezervacemi. Samozřejmou funkcí systému je i možnost prodeje vstupenek na vlastní události a události dalších členů sítě eVstupenka za provizi. Vše jednoduše a on-line.

• Díky zapojení se do prodejní sítě zvětšíte okruh zákazníků a zvýšíte si tržby
• Prostřednictvím portálu eVstupenka.cz oslovíte zákazníky preferující on-line nákup
• Získáte jednoduchý a přehledný rezervační a administrační systém

DOSTANETE PRODEJNÍ SÍŤ, KTERÁ POMÁHÁ VYTĚŽOVAT VAŠE VOLNÁ MÍSTA

Součástí sítě je více než 30 prodejních míst v Libereckém kraji, jedno prodejní místo v německé Žitavě, dvě v Praze a také v Mladé Boleslavi. Prodejní místa aktivně prodávají vstupenky na Vaše události a umožňují vyzvednutí vstupenek zakoupených prostřednictvím internetového portálu eVstupenka.cz.

DALŠÍ PRODEJE USKUTEČNÍTE DÍKY INTERNETOVÉMU PORTÁLU eVSTUPENKA.CZ…
Je to rychlý a stále častěji používaný způsob, jakým uživatelé internetu vstupenky nakupují. Portál zákazníkovi umožňuje provést on-line rezervaci s následným vyzvednutím a zaplacením v libovolném prodejním místě nebo na dobírku. Vstupenku lze na portálu také přímo pohodlně zakoupit a rovnou zaplatit pomocí platební karty.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT A KOLIK ZÍSKÁM?
Zaplatíte nám provizi ve výši 8 % z objemu (vč. DPH) všech vstupenek prodaných v prodejní síti systému eVstupenka. Výjimkou jsou vstupenky, které prodáte na vlastních prodejních místech. V tomto případě zaplatíte pouze sníženou provizi 3 % z objemu (vč. DPH) takto prodaných vstupenek.

NEJSEM POŘADATEL, ALE RÁD BYCH VSTUPENKY JEN PRODÁVAL

Vstupem do prodejní sítě získáte přístup do administračního systému umožňujícím prodávat vstupenky do kulturních a sportovních zařízení členů projektu eVstupenka a budete čerpat provize. Provize Vám náleží v případě, pokud si zákazník vstupenku přímo zakoupí na Vašem prodejním místě nebo jí zarezervuje na portále eVstupenka.cz a u Vás jí následně vyzvedne a uhradí.

• Díky proviznímu systému si zvýšíte tržby
• Získáte příliv nových zákazníků, kterým můžete prodat i Vaše další služby
• Uvedeme Vás v seznamu prodejních míst na internetovém portále eVstupenka.cz
• Budete mít k dispozici databázi kulturních a sportovních akcí a přehled o dění v regionu

A CO MI TO PŘINESE? KOLIK ZÍSKÁM NA PRODEJI VSTUPENEK?
Vyplatíme Vám provizi ve výši 3 % z objemu (vč. DPH) všech vstupenek prodaných na Vašich prodejních místech.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.