Image

FOTOGRAFICKÉ PRÁCE

Produktová fotografie

Díky naší fotografii se Váš produkt bude prodávat sám.

Ateliérová fotografie

Vysoce kvalitní, umělecká a technicky přesná…

Reportážní fotografie

Vyfotíme a zaznamenáme cokoliv, s čím se ve své práci setkáváte.

Letecká fotografie

Nový úhel do Vašich prezentací přinese náš záběr z výšky.

Dokážeme spojit vysokou technickou úroveň s uměleckou kvalitou a myšlenkou. Naše fotografie jsou tak řemeslně precizní, individuálně promyšlené a zároveň umělecky hodnotné. Veškerá díla fotíme tak, aby co nejlépe zapadla do celkového konceptu materiálu a splnila svůj účel. Zmáčknutím spouště však naše práce nekončí, jsme zruční v postprodukci a efekty bereme jako standard moderní práce s digitálním materiálem.

Reference

TENEO 3000 s.r.o. | Produktové fotografie
Divadlo F.X. Šaldy Liberec | Ateliérové a umělecké fotografie na plakáty a další tištěné materiály
PRAKTIK system s.r.o. | Fotografie na produktové a propagační materiály, reportážní fotografie
Gastro Van s.r.o. | Produktové fotografie
Tesco Stores ČR a.s. | Fotografické záznamy eventů
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | Fotografické záznamy eventů

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.