Image

GRAFICKÝ DESIGN

Tiskové materiály

Potřebujete nové prezentační materiály, které prodají, přehledný katalog produktů, jednoduchý slevový leták nebo třeba vizitky?

Webová grafika

Design a pohled na web se vyvíjí neuvěřitelným tempem. Pojďme se společně pustit do toho, aby se Váš web více líbil zákazníkům.

Sazba

Zkrotíme rozsypaná písmenka a dáme jim řád!

Firemní identita

Vaše firma si zaslouží, aby působila stejně jednotně a profesionálně, jako třeba McDonald.

Za většinou úspěchů významných světových značek stojí promyšlená grafika. Pokud potřebujete špičkově zpracované tiskové materiály, nebo moderní web, potřebujete i špičkového partnera, který vše udělá za Vás. Umíme se naladit na stejnou vlnu a pochopit Vaše potřeby co a jakým způsobem prezentovat, umíme se vcítit do trhu a přijít s něčím, co tu ještě nebylo. Jsme originální, máme nápady a věci děláme řemeslně precizně. Naše grafika bude přínosná a splní cíle, které si vytyčíme.

Při vytváření grafiky pro malé i velké projekty se často rádi proč, pro koho a s jakým přínosem. Všechna řešení připravujeme na míru s plným konzultačním servisem od zadání po předání finálního produktu. V jednání jsme přímí a rádi nasloucháme.

Kromě designu zajišťujeme i profesionální a cenově výhodný digitální, ofsetový a velkoplošný tisk. Máme vlastního fotografa a plně vybavený fotoateliér.

Reference

OC Forum Liberec | Příprava plakátů, letáků a dalších propagačních grafických materiálů
TENEO 3000 s.r.o. | Koncepční a designový návrh tištěných propagačních materiálů a produktových listů
Free-Holding SE | Display grafika a grafická příprava tištěných materiálů
Divadlo F.X. Šaldy Liberec | Design a tisková příprava plakátů, tištěného zpravodaje a display grafika
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | Návrh a realizace kampaně nekuřáckých restaurací, příprava propagační grafiky eventů
Botanická zahrada Liberec | Příprava tištěného průvodce botanickou zahradou a další letáky
Statutární město Liberec | Design a sazba tištěných výročních zpráv města
ELITRONIC s.r.o. | Tvorba tištěných grafických materiálů (letáky, PF a další)

 

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.