Image

MĚSTSKÝ ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Směrník

Základní a nejrozšířenější prvek orientačního systému o rozměrech 100×20 cm ve městě, nebo 125×28 cm na rychlostní silnici R35. Je umístěný na rozhodujících místech a určuje směr k Vám. Varianta dvou, nebo tří směrníků nad sebou pak ještě více pomůže k tomu, abyste byli opravdu nepřehlédnutelní.

Lamposter

Účinný nástroj nejen k nalezení správné cesty k Vám, ale i k zviditelnění vlastní značky! Lamposter je prvek, který díky větší použitelné ploše 70×100 cm kombinuje klasický navigační prvek s imagovou reklamou. Na lamposter lze umístit logo ve velkém měřítku a umístit ho na exponovaná místa ve městě či na rychlostní silnici R35.

S městským orientačním systémem k Vám zákazníci a obchodní partneři trefí hned napoprvé! Je to rozvinutý a léty ověřený funkční navigační prostředek sloužící ke snadné orientaci v Liberci, Vratislavicích nad Nisou a na rychlostní silnici R35.

Využíváme až 13 tisíc ploch na stožárech veřejného osvětlení, trakčních sloupech, sloupcích a elektrických sloupech. Díky přehlednému rozmístění, výborné viditelnosti navigačních prvků a pokrytí se výrazně zviditelníte a zajistíte si pozornost u procházejících chodců a projíždějících řidičů.

Řešení připravujeme na míru. Navrhneme Vám vhodné lokality pro umístění orientačních prvků, vyřídíme vše legislativně, zpracujeme grafické návrhy, prvky vyrobíme a v průběhu kampaně je udržujeme čisté a aktuální.

Veškeré navigační prvky vyrábíme z pozinkovaného plechu, který se vyznačuje dlouhodobou životností. Na plechu je pak umístěna odolná fólie s plnobarevným potiskem, např. názvem Vaší firmy nebo logem a určením směru.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.