Nadesignovali jsme nový web tsml.cz

Nové webové stránky společnosti Technické služby města Liberce a.s. (dále TSML a.s.) jsou naším dílem. Čerstvý vzhled, spoustu nových funkcí a zajímavější obsah jsme připravovali přes dva měsíce a právě dnes nadešel čas na uvedení tohoto rozsáhlého projektu do finální fáze – spuštění veřejného provozu.

Web tsml.cz není už jen staticky vyhlížející stránka s běžným a očekávatelným obsahem. Přidali jsme mnoho zajímavého, co z tohoto webu dělá informační centrum nové generace. Návštěvník se tak například kromě přehledu poskytovaných služeb dozví i možnostech a cenách parkování v Liberci. Toto téma je přehledně zpracované do interaktivní mapy, která v sobě spojuje informace o zónách, cenách parkovného, umístění parkovacích automatů a časových úsecích. Mapa je intuitivně jednoduchá a umožňuje i fulltextové vyhledávání podle ulic. Další funkcionalitou, rozšířující informovanost občana města, je přehled aktuálně prováděných prací. Ten na úvodní straně ukazuje, kde se pohybuje technika a pracovníci a kde lze očekávat prospěšnou aktivitu TSML a.s., ale i uzavírky, nebo jiná dopravní omezení. Zpřehlednili jsme i porfolio služeb, které pomůže potencionálním zákazníkům se lépe orientovat a případně službu objednat. Veškeré novinky a potřebné informaci může každý uživatel odebírat pomocí registrace emailové adresy a připravena je integrace sociálních sítí.

Technicky jsou samozřejmě webové stránky zpracované responsivně, pro snadnější použití na tabletech a mobilních telefonech.

“V tomto projektu jsme se odpíchli od představy TSML a.s., která zahrnovala lepší a výraznější komunikaci této organizace s občany města, zákazníky a obecně s širokou veřejností. Na tomto základu jsme vybudovali něco, co je podle našeho názoru líbivé, přehledné a užitečné. Webové stránky díky rozšíření funkcí a svěží vizáži splňují účel, ke kterému jsou směrovány”, říká Jan Vundr, který měl ve společnosti ELSET s.r.o. tento projekt na starosti.

Technické služby města Liberce a.s. provádějí pro Statutární město Liberec veškeré práce na základě zadání od správců Magistrátu města Liberce. TSML a.s. jsou nejdůležitějším partnerem Města Liberce při zajišťování veřejných technických služeb. V majetku akciové společnosti jsou vedle veřejného osvětlení například dopravní signalizace a další části městské infrastruktury, které společnost spravuje a rozvíjí. Stávající činnosti přitom společnost s ohledem na tržní příležitosti rozšiřuje.