Image

ON-LINE REKLAMA

PPC systémy

PPC je zkratka anglických slov „pay per click“ a jak z názvu vyplývá, jedná se reklamní systém, ve kterém neplatíte za zobrazení reklamy, ale pouze za proklik. Své peníze tak utratíte jen za ty návštěvníky, které reklama přivede na Vaše webové stránky. U těchto uživatelů je navíc vysoká pravděpodobnost, že jsou obsahem Vašeho sdělení zaujati a na cílové stránce provedou akci, kterou očekáváte (např. poptávka, objednávka, registrace). My vyslechneme Vaše potřeby, cíle, stanovíme si rozpočet a celou kampaň vytvoříme na míru. To zahrnuje hlavně výběr PPC systému, návrhy klíčových slov, stanovení cen za proklik, vytvoření sestav klíčových slov, sepsání textových inzerátů, nasazení, průběžné sledování a vyhodnocení kampaně.

Display reklama

Jedná se o typ plošné reklamy, ve které je použit, obrázek, zvuk, nebo video. Nejznámějšími formáty jsou klasické bannery, skyscrapery, pop-up vyskakovací okna a podobně. Výhodou těchto formátů je velké množství zobrazení širokému okruhu uživatelů internetu. Podle cílové skupiny a dalších parametrů Vám v českém i zahraničním internetu navrhneme rozpočet kampaně, vybereme vhodná místa, kam své reklamy umístit, zpracujeme Vám grafiku reklamních prvků a vše na závěr vyhodnotíme.

Sociální sítě

Jsou silným prostředkem pro komunikaci se širokou veřejností, tedy i Vašimi stávajícími a potencionálními zákazníky. Správné vedení firemních profilů na sociálních sítích ve spojení s cíleným marketingem povede k vybudování fanouškovské základny. Sociální síť tak bude pracovat ve Váš prospěch!

Investice do reklamy na internetu celosvětově stále stoupají. Výjimkou není ani Česká republika. V letošním roce inzerenti na internetu utratí přibližně 15 miliard korun, což je očekávatelný meziroční nárůst o 15 %. Proč to tak je? Jednoduše proto, že si každý dokáže spočítat inzertní výkon. Ten je právě u internetové reklamy nejvyšší. To znamená, že v případě reklamy na internetu, dostanete za nejméně peněz největší užitek! My Vám pomůžeme se v on-line světě zorientovat a na míru vybereme a doporučíme řešení, které bude účinné, přínosné a na konci měřitelné.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.