Vytvořili jsme video pro Technické služby města Liberce a.s.

Hlavním cíle videa jsou dva. Tím prvním je obeznámení veřejnosti s rozsahem a důležitostí prací prováděných společností TSML a.s. pro město Liberec. Druhým, neméně důležitým cílem je budování image společnosti a podpora akvizice zákazníků ze soukromého sektoru.

Společnost TSML a.s. bude s videem aktivně pracovat a využívat jeho potenciál. Již před koncem roku se spot dostane na firemní flashdisky a bude jedním z vánočních zaměstnaneckých dárků. Dále se celek, nebo jednotlivé kapitoly umístí na vlastní web www.tsml.cz (mimochodem také vytvořený námi), video se rozšíří na sociálních sítích, bude součástí prezentací a například může být přehráváno na obrazovkách ve vestibulu budovy, nebo na různých eventech.

Naše společnost jako součást společností vlastněných městem plní svoji roli a snaží se spolupracovat s dalšími městskými subjekty. Díky naší profesionalitě a kvalitě služeb, které jsou nezbytně nutné při spolupráci se soukromými klienty, máme velký potenciál při uspokojování specifických potřeb státní správy.