u nás se stále něco děje

Pracujeme ve váš prospěch

Image

upozorníme na vás
na internetu
nebo venku

Image

přivedeme nové
zákazníky nebo upevníme loajalitu
těch stávajících

Image

kreativně vytvoříme
grafiku, tiskové materiály,
nebo nadesignujeme web

Image

vymyslíme a zrealizujeme
zajímavou eventovou akci
pro vaše zákazníky

jsme
1
 • 0
 • 1
5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
let na trhu
, za tu dobu jsme vyhověli

2
 • 0
 • 1
 • 2
6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
0
 • 0
zákazníkům
a navrhli více než
3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
0
 • 0
0
 • 0
0
 • 0
řešení

VÍME, JAK VĚCI DĚLAT A RÁDI KOMUNIKUJEME

Obrazek

NÁVRH

Kreativní návrh v neodlučitelném spojení s přínosem je základ úspěchu. Především hledáme funkční cestu a společně s Vámi nalézáme příležitosti. Cílem je jak něco udělat pro to, abyste ve finále získali maximum. Co rozhodně čekat nemusíte? Nebudeme Vám vnucovat něco, co by nic nepřineslo.

Obrazek

PORADENSTVÍ

Díky svým zkušenostem se dokážeme na Vaše potřeby podívat z nadhledu a širší prespektivy. Naše komunikace s Vámi je srozumitelná a vede ke vzájemnému pochopení.

Obrazek

REALIZACE

Ať jde o malou zakázku nebo o projekt velkých rozměrů, je pro nás bezchybná realizace samozřejmostí. Jsme hrdi na dodržování dohodnutých termínů a kvalitní způsob provedení.

Obrazek

VYHODNOCENÍ

Naše řešení musí vždy něco přinést a k tomu, abychom Vám to dokázali, vyhodnocujeme vždy v průběhu, ale i po realizaci.

VYZKOUŠEJTE SI NÁS

Pozitivní ohlasy našich klientů vždy potěší

Author

Společnost ELSET, s.r.o. nám vždy dodala zajímavé a organizačně perfektně zvládnuté eventy a pomohla s dalšími službami v oblasti propagace a marketingu. Akce „Dětský den SBD Sever“ se již několik let po sobě stala nejoblíbenější a nevíce navštěvovanou regionální událostí. Děkujeme za profesionální spolupráci a přátelský přístup chápající potřeby našeho družstva.

Ing. Mgr. Petr Černý, ředitel, Stavební bytové družstvo SEVER

Author

Provozujeme kabelovou televizi a jsme poskytovatelem internetového a telefonního připojení. Chtěli jsme oslovit domácnosti v konkrétních lokalitách Liberce a společnost ELSET, s.r.o. nám navrhla a poskytla funkční řešení. V outdoorové reklamě na sloupech veřejného osvětlení jsme nalezli účinný reklamní nástroj. Protože jsme s přínosy spokojeni, v současné době kampaně u ELSETu pravidelně opakujeme.

Nej TV, a.s.

naši partneři a významní klienti

KDO ZA TÍM STOJÍ

ELSET, s.r.o.
Masarykova třída 455/34, 460 01 Liberec 1
IČ: 25421727  DIČ: CZ25421727

tele603 200 503

Kontaktní formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.