Liberecký advent 2021

I v roce 2021 zajišťoval Elset celý Liberecký advent. Program byl zcela připravený a zorganizován byl i celý adventní trh. Bohužle tesně před započetím jeho stavění bylo pořádání adventních trhů vládou zakázáno. Proto jsme alespoň  zajistili vánoční strom, prodej občerstvení a vyhlídkové kolo a čtyři dny v týdnu během adventu jsme pořádali farmářské trhy před NG Plaza. Nebyl to sice plnohodnotný advent v podobě, v jaké bychom ho rádi pořádali, ale aspoň částečně sme ho zachránili.