Nadupanej příměsťák - Trosečník

Máš v sobě pořádný kus odvahy? Baví tě výzvy a jen tak se něčeho nezalekneš? Pak se vydej s námi na dobrodružnou plavbu a ztroskotej na ostrově Madagaskar. Zažiješ vzrušující příběh a mnoho dobrodružství. Čekají tě každodenní výzvy, výpravy za tajemstvím a exotickou krajinou.


PROGRAM: Malí dobrodruzi se ocitnou na tajemném ostrově. Celotáborová hra zahrnuje překonávání nástrah džungle, které ukrývá Madagaskar. Naučíš se hodně užitečných triků, které ti pomůžou zorientovat se a přežít v přírodě. Vedle dobrodružství budeš mít možnost zúčastnit se nejen tanečních večírků s oblíbenými pohádkovými postavami, které přinášejí kouzlo Madagaskaru přímo k nám do tábora. Navštívíš také libereckou ZOO. Budeš rozvíjet svou tvořivost v atmosféře přátelství.

Čekají tě soutěže, odpočinek při sportovních hrách na protažení těla a aktivity na osvěžení mysli, rozvoji důvěry, kreativity,  fair play a také na rozvíjení týmového ducha. 

Žádní online kamarádi, a žádné online hry. Opravdoví kamarádi a opravdová interaktivní zábava pro přemýšlivé děti!

Tábor je vhodný pro děti 6 – 13 let

Tábor je organizován v ZŠ Lesní v Liberci. Atraktivní lokalita nabízí využití převážně venkovních aktivit v krásném a klidném prostředí Lidových sadů. Budova školy poskytne zázemí pro vnitřní aktivity a zázemí areálu jako hřiště.

O Vaše děti bude postaráno od pondělí do pátku v čase 8 – 16 hod.

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně. 

Pro děti bude v rámci klubovny připraven pitný režim a odpolední snack (ovoce, zelenina, sušenky apod.)

Příměstský kemp je skvělou alternativou pro pracující rodiče, kteří chtějí svým dětem zajistit kvalitní, erudovaný a především zábavný prázdninový týden pod dozorem zkušených lektorů a záštitou prověřeného pořadatele. 


Aktuálně otevřené termíny:

12.8. – 16.8. 2024

Cena 3 800 Kč/dítě

Cena zahrnuje vstupy do všech navštívených institucí, dopravu, stravování.


Sleva pro sourozence 10 %. V případě přihlášení sourozenců nás kontaktujte na:

elset@elset.cz nebo tel: 604 299 597


Pořadatelem je společnost Elset s.r.o. s dvacetiletou zkušeností v pořádání dětských dnů, eventů a společenských akcí.


Partenerem akce je Základní škola Lesní, příspěvková organizace

STORNO PODMÍNKY

Odhlášení do 14 dní před konáním – 20 % storno poplatek z celkové ceny tábora

Odhlášení méně než 14 dní před odjezdem či konáním- 50 % storno poplatek z celkové ceny tábora. (Neuhrazení doplatku tábora se považuje za odhlášení)

Při zrušení přihlášky v den začátku – 90 % storno poplatek z celkové ceny tábora

Při zákazu pořádání nebo zásádní změně podmínek ze strany státu, kdy Elsetu nebude umožněno tábor pořádat, bude vráceno 95% z ceny tábora

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit pořádání příměstského tábora v daném termínu při příliš nízkém počtu účastníků. Tato informace bude účastníkům sdělena 14 dní před konáním tábora a bude jim vráceno 100% uhrazené ceny


PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Při přihlášení můžete uhradit platbu buď celou nebo uhradíte zálohu 1.000,- Kč z ceny příměstského tábora a zbylou platbu uhradíte na základě doprovodných informací, které vám budou zaslány nejpozději 14 dní před termínem příměstského tábora. Doplatek ceny příměstského tábora musí být uhrazen vždy nejpozději 7 dní před začátkem konkrétního termínu tábora.

Přihláška na příměstský tábor 

Jméno dítěte *
E-mail dítěte
Datum narození dítěte *
Jméno zákonného zástupce *
E-mail zákonného zástupce *
Adresa trvalého bydliště dítěte *
Příjmení dítěte *
Telefon dítěte
Vyberte termín příměstského tábora
Příjmení zákonného zástupce *
Telefon zákonného zástupce *
Na tábor mi přispěje zaměstnavatel - potřebuji pro něj fakturu*
Ano
Ne
Seznámil jsem se s rámcovým programem a storno podmínkami příměstského tábora a s těmito souhlasím *

Ano

Prohlašuji, že přihlášený(á) na tábor netrpí žádnými poruchami chování, které by ohrožovaly nebo omezovaly řádný chod příměstského tábora a ani nevyžaduje žádný speciální přístup, resp. individuální asistenci z hlediska chování či zdravotního stavu. V opačném případě si ELSET, s.r.o. vyhrazuje právo takového přihlášeného (přihlášenou) z tábora bez náhrady vyloučit. Beru na vědomí, že příměstský tábor je určen pro děti, které pro svou činnost v kolektivu nevyžadují asistenční služby nebo péči speciálního charakteru a pokud byste rádi takové dítě do příměstského tábora přihlásili, prosíme, kontaktujte nás přímo s takovýmto požadavkem, rádi s Vámi prodiskutujeme individuální možnosti přihlášení dítěte. *

Ano

Seznámil jsem se s Informacemi o zpracování osobních údajů *

Toto pole je povinné. Zaškrtnutím tohoto pole potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů.

Zákonný zástupce Dítěte uděluje tímto společnosti Elset s.r.o., Masarykova 455/34, Liberec 1, IČ: 25421727 dobrovolný souhlas s níže uvedeným:Tato pole jsou nepovinná. Na znamení souhlasu zaškrtněte políčko/a, které se Vás týká/jí. V případě, že Zákonný zástupce nezaškrtl žádné z výše uvedených políček, tzn. neudělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely, nebudou jeho osobní údaje nebo osobní údaje Dítěte zpracovávány pro žádný z těchto účelů. Pokud Zákonný zástupce zaškrtl jen jedno nebo více políček, tzn. udělil souhlas s jedním či více výše uvedenými účely, budou osobní údaje zpracovávány pouze pro účely uvedené u zaškrtnutých políček. Tento souhlas je udělován na dobu uvedenou v čl. 5 Informací o zpracování osobních údajů níže. Zákonný zástupce bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat, a to zasláním informace na e-mailovou adresu elset@elset.cz a pokud je udělen souhlas se zasíláním informací o konání příměstského tábora či jiných akcích, pak také způsobem uvedeným v konkrétním sdělení, které bude Zákonnému zástupci zasláno na základě tohoto souhlasu, např. kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu.
Souhlasím se zpracování údajů o zdravotním stavu Dítěte, které Společnosti sdělím (např. údaje o alergiích či jiných zdravotních omezeních) či jakkoliv jinak poskytnu (např. formou tzv. potvrzení o bezinfekčnosti), a to pro účely ochrany zdraví Dítěte nebo ostatních účastníků příměstského tábora.
Souhlasím s pořízením obrazových, zvukových nebo audio-vizuálních záznamů Dítěte v souvislosti s jeho účastí na příměstském táboře (např. fotografie či videa ze společných aktivit) (dále jen „Záznamy“) a jejich následným zpřístupněním zákonným zástupcům dětí, které se budou účastnit příměstského tábora v daném termínu.
Souhlasím s tím, aby pořízené Záznamy Dítěte byly umístěny na webových stránkách Společnosti nebo sociálních sítích (Facebook, Youtube, Instagram atd.), a to za účelem propagace příměstského tábora nebo Společnosti.
Mám zájem o zasílání informací o konání příměstského tábora v následujících letech případně jiných akcích s konáním příměstského tábora souvisejících.

Tato pole jsou nepovinná. Na znamení souhlasu zaškrtněte políčko/a, které se Vás týká/jí. V případě, že Zákonný zástupce nezaškrtl žádné z výše uvedených políček, tzn. neudělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely, nebudou jeho osobní údaje nebo osobní údaje Dítěte zpracovávány pro žádný z těchto účelů. Pokud Zákonný zástupce zaškrtl jen jedno nebo více políček, tzn. udělil souhlas s jedním či více výše uvedenými účely, budou osobní údaje zpracovávány pouze pro účely uvedené u zaškrtnutých políček. Tento souhlas je udělován na dobu uvedenou v čl. 5 Informací o zpracování osobních údajů níže. Zákonný zástupce bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat, a to zasláním informace na e-mailovou adresu elset@elset.cz a pokud je udělen souhlas se zasíláním informací o konání příměstského tábora či jiných akcích, pak také způsobem uvedeným v konkrétním sdělení, které bude Zákonnému zástupci zasláno na základě tohoto souhlasu, např. kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu.

Přihláška se stává platnou až po uhrazení  zálohy z ceny příměstského tábora. Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 7 dnů před začátkem tábora.

 

Nejpozději 14 dnů před začátkem konání tábora obdržíte veškeré instrukce k táboru a doplacení zbylé částky za tábor.