Image

EVENT MARKETING

Firemní akce

Společenské akce

Road show

Dny otevřených dveří

Koncerty, vystoupení

Slavnostní premiéry

Dětské programy

Tematické akce

Konference

Obchodní setkání

Tiskové konference

Plesy, karnevaly

Lidé si nejlépe zapamatují to, co na vlastní kůži prožijí. Emoce jsou nejlepším prostředkem v marketingové komunikaci a my umíme s tímto prostředkem pracovat. Jsme zkušeným organizátorem a pořadatelem akcí, které prohloubí vztahy s Vašimi obchodními partnery, upoutají potencionální zákazníky, nenásilně upozorní na Vaše produkty a služby, nebo zvýší spokojenost a loajalitu Vašich zaměstnanců. Pocity, které takto vyvoláme, dlouhodobě kladně ovlivňují Vaši image.

Naše řešení je vždy na míru a komplexní. Eventy a akce umíme dle Vašich potřeb zacílit na různé skupiny lidí, víme, jak zajistit dostatek pozornosti, umíme vybrat vhodné místo konání, jsme schopni zajistit pozvánky, veškerou grafiku a fotodokumentaci. Samozřejmě celou akci koordinujeme, vedeme tým produkčních zaměstnanců a externích spolupracovníků a v neposlední řadě zajistíme kvalitní catering. Veškeré výsledky našeho snažení Vám pak předáme v přehledném závěrečném reportu.

Reference

OC Forum Liberec | Akce k 3. narozeninám obchodního centra
OC Forum Liberec | Vítání 25 miliontého zákazníka
OC Forum Liberec | Vánoční koncerty Anny K
OC Forum Liberec | Nákupy babího léta
OC Forum Liberec | Letní nakupování
OC Forum Liberec | Den matek v OC Forum Liberec
OC Forum Liberec | RoadShow
OC Forum Liberec | Goodbye škola
OC Forum Ústí nad Labem | Valentýn s Forem
OC Forum Ústí nad Labem | Otevření OC Forum
Kika Nábytek s.r.o. | Otevírací den Kika Cash&Carry
Tesco Stores ČR, a.s. | My VIP Shopping
Liberecká IS, a.s. | Konference “Řízení ve veřejné správě” v korporátním stylu
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | Slavnostní zahájení školního roku
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR | Dětské koutky
Divadlo F.X. Šaldy Liberec | Slavnostní předpremiéry
Sportovní areál Ještěd, a.s. | Dny otevřených dveří
Restaurace Ambiente | Vaří celý Liberec

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.