Image

VENKOVNÍ REKLAMA

Sololitové desky na sloupech

Jsou našimi zákazníky nejoblíbenější formou venkovní reklamy. Díky možnosti snadné výroby a montáže jsou vhodné pro krátkodobé kampaně. Jsou tvořeny podkladovou deskou ze sololitu, což je tvrdý dřevovláknitý materiál odolávající povětrnostním podmínkám a nalepeným papírovým plakátem. Velikost formátu A1 je nepřehlédnutelná jak pro chodce, tak i řidiče. Na jednom stožáru jsou vždy uchyceny proti sobě dvě reklamní desky.

• Krátkodobá a masivní propagace výrobků, služeb
• Upozornění na slevy, akce, výprodeje
• Prezentace novinek
• Otevření nových prostor
• Pozvánky na akce, události

Plastové desky na sloupech

Chcete dát vědět o sobě nebo svém sortimentu po delší dobu? Vzhledem k trvanlivosti podkladové desky z plastu jsou vhodné k dlouhodobějším kampaním. Grafika formátu A1 je natisknuta na odolné fólii a ta je nalepena na trvanlivé plastové desce. Stejně jako u sololitových desek jsou na jednom stožáru uchyceny proti sobě dvě reklamní desky, takže oslovíte chodce i řidiče z obou směrů!

• Budování image a povědomí o tom, že existujete
• Dlouhodobější propagace výrobků a služeb beze změn v čase

Billboardy

Vybereme správná místa, směr a počet billboardů podle Vašich představ a cílů. Se správně nastavenou sítí billboardových ploch profesionálně graficky zpracujeme vizuál kampaně a zajistíme digitální tisk.

• Krátkodobá a masivní propagace výrobků, služeb
• Upozornění na slevy, akce, výprodeje
• Otevření nových prostor
• Budování image

Plochy na zábradlí

Zajistíme Vám ty nejexponovanější místa v Liberci a cílíme zde na řidiče i chodce. Podle Vašich potřeb pak dokážeme zvolit vhodný velikostní formát a vybrat efektivní lokalitu.

• Budování image a povědomí o tom, že existujete
• Dlouhodobější propagace výrobků a služeb beze změn v čase

 Venkovní reklama je díky své nepřehlédnutelnosti a všudypřítomnosti jedna z nejdůležitějších forem propagace. V krátkém časovém úseku Vám zajistí enormně mnoho pozornosti a umožňuje přesné lokální cílení. Dokážeme tak masivně zpropagovat Vaši značku, výrobek nebo službu, a to na místech a v období, ve kterém to pro Vás bude mít největší užitek. Z hlediska časovosti doporučujeme venkovní reklamu jak pro kratší kampaně s flexibilním umístěním dle aktuálních potřeb, tak i jako dlouhodobou formu prezentace podporující Vaši image. Vhodnými plochami pokrýváme území statutárního města Liberec, Vratislavice nad Nisou a rychlostní silnici R35. Jedná se především o plochy na sloupech veřejného osvětlení, sloupcích a elektrických sloupech, kterých máme v portfoliu několik tisíc.

Samozřejmostí našeho servisu je i pomoc s výběrem vhodných míst, formátu ploch, zpracování návrhů grafiky, přes legislativní vyřízení, po montáž a údržbu reklamních nosičů. Nikde jinde už nic řešit nemusíte…

Reference

BAUHAUS k.s. | Reklamní kampaně na sololitových deskách
Planeo Elektro. | Reklamní kampaně na sololitových deskách
OC Forum Liberec | Reklamní kampaně na sololitových deskách
HOME Credit Arena Liberec | Reklamní kampaně na sololitových deskách
BOOM nábytek s.r.o. | Reklamní kampaně na sololitových deskách
Statutární město Liberec | Billboardové reklamní kampaně
OC Forum Liberec | Billboardové reklamní kampaně
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | Billboardové reklamní kampaně
Radio Contact Liberec | Reklama na zábradlí

 

Vzbudili jsme Váš zájem?

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

dávám společnosti

ELSET, s.r.o.
se sídlem Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1, Česká republika
C 17205 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 254 21 727, DIČ: CZ25421727
(dále jen „Správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

• zaslání objednaného zboží a provedení platby
• provádění zákaznické soutěže
• zasílání obchodních a marketingových sdělení
• zodpovězení dotazů, nebo zaslání nabídky dle poptávky

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení nebo po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má

Subjekt údajů právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
- požádat o kopii těchto osobních údajů
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
a) již pominul účel zpracování
b) Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
c) Subjekt vznese námitky proti zpracování
d) jsou Správcem zpracovávány protiprávně
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje
nepotřebuje)
- na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR i bez souhlasu Subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případě oprávněných zájmů Správce.